¿Accelera la mort la sedació pal·liativa en pacients amb una malaltia avançada o terminal?

Show simple item record

dc.contributor Sansó Martínez, Noemí
dc.contributor.author Adrover Huguet, Isabel Maria
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-09-05T07:00:29Z
dc.date.available 2019-09-05T07:00:29Z
dc.date.issued 2019-09-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149806
dc.description.abstract [cat] Introducció. Les cures pal·liatives estan destinades a un control dels símptomes d’aquells pacients amb alguna malaltia incurable, no només per els pacients oncològics. Un dels procediments que es realitza dins en món de les cures pal·liatives és la sedació pal·liativa, la qual consisteix en l’ús controlar de medicació destinat a l’alleujament dels símptomes refractaris. Objectius. L’objectiu general és conèixer les indicacions i característiques relacionades amb la sedació pal·liativa i la seva influència en el procés de morir. Metodologia. S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a les següents bases de dades: Pubmed, EBSCOhost, BVS, Cochrane i Cuiden Plus. Aquesta recerca ha estat limitada als últims 10 anys i en humans i s’han seleccionat els articles d’acord amb els criteris d’inclusió i exclusió. Resultats. S’han seleccionat 21 articles que han estat analitzats individualment en una taula resum (annex 1) concretant: títol, autor, any i país de publicació, revista, tipus d’estudi, objectiu, conclusions i font d’obtenció. Discussió. La intenció de la sedació pal·liativa és administrar fàrmacs sedants per alleujar els símptomes refractaris. Les benzodiazepines són el grup de fàrmacs més utilitzats per a dur a terme el procediment, en particular, el Midazolam és el fàrmac més usat. A més, és important la utilització d’opioides. El principal símptoma refractari és el deliri, seguit de la dispnea. Conclusions. La sedació pal·liativa no té un efecte perjudicial damunt la supervivència, però tot i així s’han de realitzar més estudis. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction. Palliative care is aimed at controlling the symptoms of those patients with some incurable illness, not only for oncologic patients. One of the procedures that is carried out in the world of palliative care is palliative sedation, which is the use of medication control to relieve refractory symptoms. Purpose. The general objective is to know the indications and characteristics related to palliative sedation and its influence on the process of dying. Methodology. A bibliographic search has been carried out in the following databases: Pubmed, EBSCOhost, BVS, Cochrane and Cuiden Plus. This research has been limited to the last 10 years and in humans and the articles have been selected according to the inclusion and exclusion criteria. Results. 21 articles have been selected that have been analyzed individually in a summary table (Annex 1) specifying: title, author, year and country of publication, magazine, type of study, objective, conclusions and source of obtaining. Talk The intention of palliative sedation is to administer sedative drugs to alleviate refractory symptoms. Benzodiazepines are the most frequently used drug group to carry out the procedure, in particular, Midazolam is the most widely used drug. In addition, the use of opioids is important. The main refractory symptom is delirium, followed by dyspnea. Conclusions. Palliative sedation does not have a detrimental effect on survival, but still more studies have to be done. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Sedació pal·liativa ca
dc.subject.other Farmacologia ca
dc.subject.other Drogues ca
dc.subject.other Pacients terminals ca
dc.subject.other Supervivència ca
dc.subject.other Mort ca
dc.subject.other Palliative sedation ca
dc.subject.other Deep sedation ca
dc.subject.other Pharmacology ca
dc.subject.other Drugs ca
dc.subject.other Terminally ill ca
dc.subject.other Survival ca
dc.subject.other Death ca
dc.title ¿Accelera la mort la sedació pal·liativa en pacients amb una malaltia avançada o terminal? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics