Afecten les relacions interprofessionals entre medicina i infermeria sobre l’atenció al pacient? Són millorables? Estat de la qüestió

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Margalida
dc.contributor.author Borràs Mateu, Maria Magdalena
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-11-12T09:08:48Z
dc.date.available 2019-11-12T09:08:48Z
dc.date.issued 2019-11-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150286
dc.description.abstract [cat] Introducció. Les relacions interprofessionals entre medicina i infermera actuals són un gran repte per a la col·laboració. El seu posicionament social i històric no permet que estableixin relacions professionals de qualitat, necessàries per a la adequada atenció sanitària. Objectius. L’objectiu general del treball és analitzar l’evidència científica sobre quines relacions interprofessionals entre infermeres i metges predominen actualment i quines són les seves repercussions. Metodologia. S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a les següents bases de dades: Pubmed, Cuiden, BVS, EBSCOhost i Cochrane (2014-2019) i s’han seleccionat els articles segons els criteris d’inclusió i exclusió establerts. Resultats. De la recerca, s’han elegit 21 articles que han estat analitzats individualment en una taula resum en forma d’annex concretant: títol, autor, any, país de publicació, revista, tipus d’estudi, objectiu, conclusions i font d’obtenció. Discussió. En aquest anàlisis de la bibliografia s’exposen les idees clau que recull l’evidència científica en relació a les característiques més dominants de les relacions interprofessionals entre metges i infermeres, les seves repercussions per als pacients i les estratègies de millora de la qüestió. Conclusions. És de gran rellevància que l’anàlisi de les relacions interprofessionals actuals entre metges i infermeres sigui usat per enfocar les estratègies orientades a la millora de la col·laboració entre aquests professionals, a fi de beneficiar-se de tots els resultats que suposa per al pacient i el sistema de salut en general. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction. Interprofessional relations between current medicine and nurse are a great challenge for collaboration. It’s social and historical position does not allow them to establish quality professional relationships, necessary for adequate healthcare. Purpose. The general objective of the work is to analyze the scientific evidence on which interprofessional relations between nurses and doctors predominate at the moment and what are their repercussions. Method. A bibliographic search has been made to the following databases: Pubmed, Cuiden, BVS, EBSCOhost and Cochrane (2014-2019) and the articles have been selected according to the established inclusion and exclusion criteria. Findings. From the review, 21 articles have been selected that have been analyzed individually in a summary table in the form of a specific annex: title, author, year, country of publication, journal, type of study, objective, obtaining. Discussion. Talk in this analysis of the bibliography, the key ideas that collect scientific evidence are presented in relation to the most dominant characteristics of the interprofessional relationships between doctors and nurses, their impact on patients and the strategies to improve the issue. Conclusions. It is very important that the analysis of the current interprofessional relations between doctors and nurses be used to focus strategies aimed at improving collaboration between these professionals in order to benefit from all the results that it entails for patient and health system in general. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Col·laboració interprofessional ca
dc.subject.other Infermeria ca
dc.subject.other Medicina ca
dc.subject.other Qualitat de l’atenció sanitària i estratègies ca
dc.subject.other Interprofessional collaboration ca
dc.subject.other Nursing ca
dc.subject.other Medicine ca
dc.subject.other Healthcare quality and strategies ca
dc.title Afecten les relacions interprofessionals entre medicina i infermeria sobre l’atenció al pacient? Són millorables? Estat de la qüestió ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics