Com es resol la preservació de la fertilitat en adolescents oncològics, i quin és el paper dels professionals sanitaris en aquest procés?

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Amengual Gayà, Marc Arnau
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-12-17T09:03:11Z
dc.date.available 2019-12-17T09:03:11Z
dc.date.issued 2019-12-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150488
dc.description.abstract [cat] Els i les adolescents amb càncer es troben en una situació molt complicada per la seva curta edat, en què han de passar per les diferents etapes de la adolescència així com per les diferents fases del càncer. A més, han de plantejar-se tot el que comporta el càncer així com múltiples aspectes del futur, com és la preservació de la fertilitat, aspectes que en condicions normals no es plantejarien i que suposen un gran responsabilitat per l’edat que tenen. Per tant, sorgeix la necessitat d’investigar les diferents opcions de preservació de la fertilitat en adolescents oncològics. Existeixen diferents opcions, en què la criopreservació d’embrions i d’ovòcits per part del sexe femení i el banc de semen per part del sexe masculí, són les opcions més estandarditzades. També, és d’interès investigar qui té la responsabilitat de decisió en la preservació, en què els i les adolescents haurien de decidir per si sols, encara que es troben influïts tant pels professionals sanitaris com pels seus pares. Però, l’objectiu principal és determinar com és resol la preservació de la fertilitat i quin és el paper dels professionals sanitaris en el procés. L’evidència mostra que es realitza un abordatge inadequat per part dels professionals sanitaris, en què existeixen múltiples barreres, però hi ha un desig de millora per part dels professionals. Encara que, per resoldre adequadament la preservació de la fertilitat és necessari un treball en equip multidisciplinari. ca
dc.description.abstract [eng] Adolescents suffering from cancer face a very complicated situation due to their young age. During this age they have to deal with both the different adolescence stages and the cancer stages. Furthermore, they have to consider all what cancer involves and multiple aspects about the future, such as the fertility preservation; aspects that in normal conditions they would not have to think about and which imply a lot of responsibility at their ages. Thus, the necessity of investigating the different options of fertility preservation on oncologic adolescents emerges. There are different options and the ones in which the cryopreservation of embryo and oocytes from women and the semen bank from men play an important role are the most standardized. It is also of interest to study who is the responsible one at the time of making the decision regarding with preservation: adolescents should decide by their own, although they are influenced either by the healthcare professionals or their parents. However, the lead aim is to determine how to solve the fertility preservation and which role the healthcare professionals play in this process. Evidence shows that healthcare professionals do an inadequate approach with regard to this issue: there are multiple borders, but there is a desire of improvement from healthcare professionals. Nevertheless, to solve the fertility preservation in a suitable manner it is necessary a multidisciplinary teamwork. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject 616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia ca
dc.subject.other Preservació de la fertilitat ca
dc.subject.other Càncer ca
dc.subject.other Maneig de les cures del pacient ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.title Com es resol la preservació de la fertilitat en adolescents oncològics, i quin és el paper dels professionals sanitaris en aquest procés? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics