Cap al futur de les teràpies no farmacològiques: Efectivitat de la Teràpia Assistida per Animals en pacients amb demència

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Rocha Adrover, Alba
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-01-14T08:17:31Z
dc.date.available 2020-01-14T08:17:31Z
dc.date.issued 2020-01-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150587
dc.description.abstract [cat] Introducció: La demència és una malaltia orgànica mental progressiva, incurable i irreversible que afecta a persones d’edat avançada de tot el món. Produeix greus limitacions en les àrees físiques, psicològiques, familiars i socials i disminueix la qualitat de vida. Per aquests motius esdevé important trobar teràpies complementàries com la Teràpia Assistida per Animals (TAA) per frenar o endarrerir l’aparició de la simptomatologia que tant de malestar causa. Objectius: L’objectiu general del treball consisteix en avaluar l’efectivitat de la TAA com a tractament no farmacològic complementari per les persones amb demència. I amb els específics es pretén analitzar els resultats que indiquen la literatura, més concretament damunt la simptomatologia típica de la malaltia. Estratègia de recerca: S’utilitzaren les bases de dades Scopus i Pubmed. Del total de 106 publicacions obtingudes de la recerca bibliogràfica, només 22 articles resultaren ser útils. Resultats: Els articles foren principalment estudis escrits en anglès. La literatura en relació a la TAA és escassa, ja que és una teràpia emergent, però que en l’actualitat està guanyant popularitat. Discussió: La TAA redueix la simptomatologia típica de la demència, a més de tenir efectes beneficiosos damunt el sistema cardiovascular i hormonal. També augmenta les habilitats socials i les cognitives, tot i que les darreres en menor mesura. Conclusió: Es necessari estandarditzar tots els aspectes de la TAA perquè els resultats, que ja semblen ser molt positius, puguin ser concloents i generalitzables. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Dementia is a progressive, incurable, and irreversible mental disease that affects elderly people around the world. It produces serious limitations in the physical, psychological, family and social areas and decreases the quality of life. For these reasons it is important to find complementary therapies such as Animal Assisted Therapy (AAT) to slow down or delay the onset of symptoms that cause discomfort. Objectives: The overall objective is to evaluate the effectiveness of animal-assisted therapy as a non-pharmacological complementary treatment for people with dementia. The specific objectives are related to analyse the results of the literature research, more specifically on the typical symptomatology of the disease. Research strategy: Scopus and Pubmed databases were used. Out of the total of 106 publications obtained from the bibliographic research, only 22 articles turned out to be useful. Results: The articles were primarily written in English. Literature in relation to AAT is scarce, as it is an emergent therapy, but is currently gaining popularity. Discussion: AAT reduces the typical symptomatology of dementia, as well as having beneficial effects on the cardiovascular and hormonal system. It also increases the social and cognitive abilities, although the last ones are to a lesser extent. Conclusion: It is necessary to standardize all the aspects of AAT because the results, which already seem to be very positive, can be conclusive and generalizable. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject 615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia ca
dc.subject.other Teràpia assistida per animals (TAA) ca
dc.subject.other Demència ca
dc.subject.other Animal assisted therapy (AAT) ca
dc.subject.other Dementia ca
dc.title Cap al futur de les teràpies no farmacològiques: Efectivitat de la Teràpia Assistida per Animals en pacients amb demència ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics