Caracteritzacions d'algunes famílies d'uninormes discretes i de funcions d'implicació derivades

Show simple item record

dc.contributor Massanet Massanet, Sebastián
dc.contributor Torrens Sastre, Joan
dc.contributor.author Tobar Nicolau, Adrian
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:31:02Z
dc.date.available 2020-03-24T10:31:02Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151670
dc.description.abstract [cat] Les lògiques multivaluades són extensions de la lògica binària clàssica on es contemplen més de dos valors de veritat. Encara que la lògica multivaluada més estudiada és la lògica borrosa amb valors de veritat en l’interval [0,1], en moltes aplicacions només s’utilitza un nombre finit de valors de veritat. En algunes d’aquestes aplicacions on un conjunts d’experts emet valoracions lingüístiques, la col·lecció de valors de veritat es modelitza usualment per una cadena finita i els connectius d’aquesta lògica s’anomenen operadors lògics discrets. L’estudi d’aquests operadors discrets és l’objectiu principal d’aquest treball, que es pot dividir en dues parts: una primera part d’introducció i recopilació de conceptes i resultats coneguts sobre operadors discrets i una segona part investigadora. A la primera part, s’ha fet una recopilació de les definicions, els conceptes i les propietatsmés rellevants dels principals operadors lògics discrets: negacions, t-normes, t-conormes, uninormes i les principals famílies d’implicacions discretes, en particular, les RU-implicacions i les (U,N)-implicacions. S’han presentat i demostrat detalladament les caracteritzacions dels operadors lògics anteriors, recolzant-les amb exemples i, en alguns casos, amb estudis de la quantitat d’operadors de cada família. A la segona part, s’han caracteritzat per primera vegada les (U,Nc )-implicacions, una subfamília de les (U,N)-implicacions adaptant convenientment els resultats existents en l’entorn [0, 1]. Per altra banda, s’han proposat caracteritzacions alternatives de les (U,Nc )-implicacions i de les RU-implicacions derivades d’uninormes idempotents discretes basades en ordenacions 1-pic i criteris gràfics. Finalment, es presenten diversos algoritmes que permeten determinar de forma senzilla l’estructura de tots aquests operadors.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 51 – Matemàtiques
dc.title Caracteritzacions d'algunes famílies d'uninormes discretes i de funcions d'implicació derivades
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics