Afecten els patrons de son del personal d'infermeria a la salut i cura dels pacients?

Show simple item record

dc.contributor Yañez Juan, Aina Maria
dc.contributor.author Femenias Vicens, Júlia
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-10-05T10:48:44Z
dc.date.available 2020-10-05T10:48:44Z
dc.date.issued 2020-10-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153687
dc.description.abstract [cat] Introducció: És ben sabut que la falta de son pot tenir efectes molt negatius sobre la població en general i, molt especialment, sobre una gran part del personal d’infermeria degut al treball per torns rotatoris, al treball de nit i als torns de més de 12 hores. Una de les prioritats del personal d’infermeria és mantenir la seguretat del pacient. Amb la privació de son, però, augmenta la taxa d’errors i, per tant, la qualitat d’atenció al pacient disminueix i això pot arribar a afectar la seva salut. Objectius: L’objectiu d’aquest treball és determinar si hi ha una relació entre els horaris que el personal d’infermeria ha de complir, el seu rendiment i l’augment dels errors comesos; i, si aquest és el cas, estudiar les diferents estratègies que es poden articular per minimitzar els efectes negatius que aquest fet pugui tenir sobre la salut dels pacients sobre el seu càrrec. Metodologia: S’ha realitzat una cerca bibliogràfica a partir de quatre bases de dades diferents utilitzant els descriptors a partir de Mesh. La cerca s’ha limitat als darrers 10 anys (2010-2020) i a treballs publicats en els idiomes castellà, català i anglès. Resultats: S’han inclòs un total de 24 estudis dels quals 13 es poden considerar com a descriptius transversals i 3 com a longitudinals. A més, hi ha 4 revisions bibliogràfiques i 1 revisió sistemàtica. També s’ha inclòs 1 assaig clínic i 1 estudi qualitatiu. Discussió: Es troben associacions entre el treball per torns i l’alteració dels patrons de son. També es troben relacions entre la falta de son i l’augment d’errors i la disminució de la qualitat en la cura del pacient. Finalment, es troba una correlació entre fer migdiada i augment del rendiment de les infermeres. Conclusions: És necessari aplicar estratègies per evitar la privació de son del personal d’infermeria per tal de disminuir el nombre d’errors durant les seves jornades laborals, garantir la cura i salut dels seus pacients i millorar el propi benestar d’aquests professionals sanitaris. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: Es sabido que la falta de sueño puede tener efectos muy negativos sobre la población en general y, especialmente sobre una gran parte del personal de enfermería debido al trabajo por turnos rotatorios, al trabajo de noche y a los turnos de más de 12 horas. Una de las prioridades del personal de enfermería es mantener la seguridad del paciente. Con la privación de sueño, sin embargo, aumenta la tasa de errores y, por tanto, la calidad de atención al paciente disminuye, pudiendo llegar a afectar su salud. Objetivos: El objetivo de este trabajo es determinar si existe una relación entre los horarios que el personal de enfermería tiene que cumplir, su rendimiento y el aumento de los errores cometidos; y, en ese caso, estudiar las diferentes estrategias que se pueden articular para minimizar los efectos negativos que este hecho pueda tener sobre la salud de los pacientes bajo su cargo. Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica a partir de cuatro bases de datos diferentes utilizando los descriptores a partir de Mesh. La búsqueda se ha limitado a los últimos 10 años (2010-2020) y a trabajos publicados en los idiomas castellano, catalán e inglés. Resultados: Se han incluido un total de 24 estudios de los cuales 13 se pueden considerar como descriptivos transversales y 3 como longitudinales. Además, hay 4 revisiones bibliográficas y 1 revisión sistemática. También se ha incluido 1 ensayo clínico y 1 estudio cualitativo. Discusión: Se encuentran asociaciones entre el trabajo por turnos y la alteración de los patrones del sueño. También se encuentran relaciones entre la falta de sueño y el aumento de errores y la disminución de la calidad en el cuidado del paciente. Finalmente, se encuentra una correlación entre hacer siesta y aumento del rendimiento de las enfermeras. Conclusiones: Es necesario aplicar estrategias para evitar la privación del sueño del personal de enfermería para disminuir el número de errores durante sus jornadas laborales, garantizar el cuidado y salud de sus pacientes y mejorar el propio bienestar de estos profesionales sanitarios ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: It is well known that lack of sleep can have very negative effects on the general population and, especially, on a large part of the nursing staff due to rotating work, night work and more-than-12-hour shifts. One of the priorities of the nursing staff is to maintain patient safety. Sleep deprivation, however, increases the rate of errors and therefore the quality of patient care decreases, and this can affect their health. Objectives: The aim of this work is to determine whether there is an association between the schedule that nursing staff have to cover, their performance, and the increase in errors; and, in that case, study the different strategies that can be articulated to minimize the negative effects that it can have on the health of patients under their care. Methods: We performed a literature search from four different databases using descriptors from Mesh. The search has been limited to the last 10 years (2010-2020) and to studies published in the languages Spanish, Catalan and English. Results: A total of 24 studies were included and 13 of these are considered cross-sectional and 3 longitudinal. There are 4 bibliographic reviews and 1 systematic review. Also, 1 clinical trial and 1 qualitative study were included. Discussion: Associations are found between shift work and altered sleep patterns. There are also relationships between lack of sleep and increased errors and decreased quality of patient care. Finally, a correlation is found between taking a nap and performance increase in nurses. Conclusions: It is necessary to apply strategies to prevent nursing staff’s sleep deprivation in order to reduce the number of errors during their working hours, ensure the care and health of their patients and improve these health professionals’ well-being. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Horari de treball per torns ca
dc.subject.other infermeres ca
dc.subject.other errors mèdics ca
dc.subject.other son ca
dc.subject.other Shift work schedule
dc.subject.other nurses
dc.subject.other medical errors
dc.subject.other sleep
dc.subject.other Horario de trabajo por turnos
dc.subject.other enfermeras
dc.subject.other errores médicos
dc.subject.other sueño
dc.title Afecten els patrons de son del personal d'infermeria a la salut i cura dels pacients? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics