La inclusió educativa i social de la família amb un infant amb discapacitat: barreres i suports per a la inclusió

Show simple item record

dc.contributor Muntaner Guasp, Juan Jorge
dc.contributor.author Rotger Colom, Catalina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2022-01-31T07:50:44Z
dc.date.issued 2020-01-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/157097
dc.description.abstract [cat] És necessari saber quines són les creences de les famílies per ser inclusius, i quines són les barreres i els facilitadors que ens trobem perquè siguin inclusius. Aquest treball pretén ser una investigació sobre famílies que han d’afrontar un camí educatiu i social amb infants que presenten discapacitats, i que dia a dia han de fer front a barreres educatives i socials. Per tant, ens trobem amb famílies que afronten la discapacitat i l’accepten, i altres que cauen en estats de crisis i no tenen acceptat la discapacitat del seu fill/a. En aquest treball trobem famílies que participen voluntàriament, obrint les portes de casa seva, contant i compartint la seva experiència. Són famílies que comparteixen el fet de tenir un infant amb discapacitat tant en el món social que els envolta, com en el món educatiu en el qual els seus fills/es han de compartir les aules i l’aprenentatge amb la resta d’infants. La inclusió és l’objectiu tant educatiu com social on tots ens hem de situar per participar, progressar i tenir èxit. És un avanç significatiu i cal conèixer noves aportacions, noves respostes per fer front a les barreres educatives, socials i personals, i potenciar els facilitadors perquè tots hi siguin present donant resposta a les diferències. ca
dc.description.abstract [eng] It is necessary to know what family beliefs are to be inclusive, and what barriers and facilitators we encounter to make them inclusive. This work aims to be an inquiry into families who have to face an educational and social path with children who have disabilities, and who daily face social and educational barriers. Therefore, we find families who are accepting and accepting disability, and others who are in crisis and have not accepted their child's disability. In this work we find families volunteering, opening the doors of their homes, sharing and sharing their experiences. These are families who share the fact of having a child with a disability both in the social world around them and in the educational world in which their children have to share classrooms and learning with the rest of the children. Inclusion is the educational and social goal where we all need to put ourselves in order to participate, progress and succeed. It is a significant step forward and new contributions, new responses to addressing educational, social and personal barriers, and empowering facilitators to be present in responding to differences, need to be learned. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other triangulació ca
dc.subject.other creences ca
dc.subject.other actituds ca
dc.subject.other Inclusion ca
dc.subject.other triangulation ca
dc.subject.other beliefs ca
dc.subject.other attitudes ca
dc.title La inclusió educativa i social de la família amb un infant amb discapacitat: barreres i suports per a la inclusió ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:22:25Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics