"Aquí i ara", aprenem ciències! Aplicació de la Pedagogia Gestalt en l'educació dins l'àmbit científic

Show simple item record

dc.contributor Torres Martin, Msoledad
dc.contributor.author Duran Bello, Enya
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-02-23T11:23:59Z
dc.date.issued 2021-07-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/157954
dc.description.abstract [cat] La finalitat última de l’educació és el desenvolupament integral de la persona a través de l’aprenentatge permanent. En els últims anys s’està produint un canvi de la coneguda educació “tradicional”, més centrada en la dimensió cognitiva, a una educació holística, que també tracta altres dimensions que conformen la totalitat de l’individu. La següent proposta neix de la voluntat d’aportar un granet de sorra en aquest canvi educatiu, aplicant la Pedagogia Gestalt a l’aula. Aquesta pedagogia té un enfocament educatiu de caràcter humanista, integratiu i holístic. Dins del marc teòric de la Gestalt on se sustenta el treball, s’han aplicat els valors i principis de la Pedagogia Gestalt com a metodologia dins l’aula per a un aprenentatge significatiu de les ciències, posant focus a la dimensió emocional i corporal. Aquesta proposta, aplicada a un grup d’alumnes de 3r d’ESO (Educació Secundària Obligatoria) de PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment) durant el període de pràctiques del Màster en Formació del Professorat, ha permès que l’alumnat contacti amb les seves necessitats i emocions, connectant aquestes amb els continguts curriculars, afavorint un aprenentatge significatiu. Així doncs, l’aplicació de la Pedagogia Gestalt en l’àmbit de les ciències pot suposar una alternativa possible per a una educació holística i integral a l’aula. ca
dc.description.abstract [eng] The ultimate purpose of education is the integral development of the person through lifelong learning. In the recent years, a change has been taking place from the well-known “traditional” education, more focused on the cognitive dimension, to a holistic education, which also deals with other dimensions that make up the whole individual. The following proposal is based on the will to make a contribution to this educational change, applying the Gestalt pedagogy to the classroom. This pedagogy has an educational approach of a humanist, integrated and holistic nature. Within the theoretical framework of Gestalt underpinning the work, the values and principles of Gestalt Pedagogy have been applied as a methodology within the classroom for a meaningful learning of the sciences, focusing on the emotional and physical dimension. This proposal, applied to a group of 3rd Compulsory Secondary Education during the training period of the Teacher Training Master, has allowed the students to deal with their needs and emotions, connecting these to the curriculum content promoting significant learning. Thus, the application of the Gestalt Pedagogy in the field of science may represent a possible alternative holistic education. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Gestalt ca
dc.subject.other pedagogia ca
dc.subject.other educació ca
dc.subject.other dimensió emocional ca
dc.subject.other dimensió corporal ca
dc.subject.other ciències ca
dc.subject.other aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other “aquí i ara” ca
dc.subject.other “darse cuenta” ca
dc.subject.other Gestalt ca
dc.subject.other pedagogy ca
dc.subject.other education ca
dc.subject.other emotional dimension ca
dc.subject.other physical dimension ca
dc.subject.other science ca
dc.subject.other meaningful learning ca
dc.subject.other "here and now" ca
dc.subject.other "awareness" ca
dc.title "Aquí i ara", aprenem ciències! Aplicació de la Pedagogia Gestalt en l'educació dins l'àmbit científic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2022-02-01T07:07:54Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics