Els efectes psicològics que ha provocat la COVID en l'àmbit sanitari

Show simple item record

dc.contributor Moreno Mulet, Cristina
dc.contributor.author Sánchez Palou, Josep
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-03-07T14:21:22Z
dc.date.available 2022-03-07T14:21:22Z
dc.date.issued 2022-03-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/158155
dc.description.abstract [cat] Objectius: la pandèmia ha estat un esdeveniment únic viscut al planeta, el qual ha comportat l’alteració de la vida en general dels ciutadans. Els professionals sanitaris són els que més han notat la pandèmia que va començar el dos mil denou, ja que van ser els treballadors que es trobaren a primera línia durant el confinament. Aquest succés va comportar en ells un augment dels casos de trastorns psicològics, els quals podien anar des de l’ansietat, fins a la depressió. L’objectiu va ser identificar en la literatura, quins són els efectes psicològics més recurrents en els professionals sanitaris durant la pandèmia. Mètodes: es va realitzar una recerca bibliogràfica a les bases de dades Pubmed i Psycinfo. Les paraules de recerca van ser: “nurse”, “doctor”, “midwives”, “covid-19” i “psicological effects”. Els idiomes usats per la lectura dels documents van ser anglès i espanyol. Resultats: es van analitzar 23 articles en total. Els resultats es van agrupar en 3 grans grups. El primer d’ells va ser per descobrir quins eren els efectes psicològics més freqüents en els personals sanitaris durant el període de pandèmia. El segon gran grup ha estat per analitzar els professionals sanitaris que més trastorns mentals han patit durant la pandèmia. I finalment, el tercer grup va ser per encasellar la incidència acumulada dels països a estudi per saber el grau d’afectació de la Covid. Els professionals en general recorden la pandèmia com un període amb una càrrega de treball immensa la qual va donar lloc a patir grans nivells d’ansietat, Burnout i depressió. Conclusions: l’atenció psicològica dels professionals sanitaris durant el període de pandèmia va ser important, encara que no s’aconseguís la disminució dels nivells d’ansietat i burnout. És necessària una atenció física i psicològica dels professionals no sols durant la pandèmia sinó, durant tot el temps des de ara en endavant, ja que això pot ajudar a evitar l’aparició d’ansietat i burnout de manera tan ràpida. ca
dc.description.abstract [eng] Objectives: The pandemic has been a unique event on the planet, which has led to the alteration of the lives of citizens in general. Health professionals are the ones who have noticed the pandemic that began the two thousand and nineteen the most, as it was the workers who were on the front line during the confinement. This event led to an increase in the number of cases of psychological disorders, which could range from anxiety to depression. The aim was to identify in the literature, what are the most recurring psychological effects on health professionals during the pandemic. Methods: A bibliographic search was performed in the Pubmed and Psycinfo databases. The search words were: "nurse", "doctor", "midwives", "covid-19" and "psychological effects". The languages used to read the documents were English and Spanish. Results: A total of 23 articles were analyzed. The results were grouped into 3 large groups. The first was to find out what were the most common psychological effects on healthcare professionals during the pandemic period. The second large group has been to analyze the health professionals who have suffered the most mental disorders during the pandemic. And finally, the third group was to classify the cumulative incidence of the countries under study to know the degree of impact of Covid. Professionals generally remember the pandemic as a period with an immense workload that led to high levels of anxiety, burnout and depression. Conclusions: The psychological care of health professionals during the pandemic period was important, even if the levels of anxiety and burnout were not achieved. Physical and psychological care of professionals is needed not only during the pandemic but all the time from now on, as this can help prevent the onset of anxiety and burnout so quickly. ca
dc.description.abstract [spa] Objetivos: la pandemia ha sido un acontecimiento único vivido en el planeta, el cual ha supuesto la alteración de la vida en general de los ciudadanos. Los profesionales sanitarios son los que más han notado la pandemia que comenzó el dos mil diecinueve, ya que fueron los trabajadores que se encontraron en primera línea durante el confinamiento. Este suceso supuso en ellos un aumento de los casos de trastornos psicológicos, los cuales podían ir desde la ansiedad, hasta la depresión. El objetivo fue identificar en la literatura, cuáles son los efectos psicológicos más recurrentes en los profesionales sanitarios durante la pandemia. Métodos: se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed y PsycINFO. Las palabras de búsqueda fueron: "nurse", "doctor", "midwives", "Covidien-19" y "psicological effects". Los idiomas usados por la lectura de los documentos fueron inglés y español. Resultados: se analizaron 23 artículos en total. Los resultados se agruparon en 3 grandes grupos. El primero de ellos fue para descubrir cuáles eran los efectos psicológicos más frecuentes en los personales sanitarios durante el periodo de pandemia. El segundo gran grupo ha sido para analizar los profesionales sanitarios que más trastornos mentales han sufrido durante la pandemia. Y finalmente, el tercer grupo fue para encasillar la incidencia acumulada de los países en estudio para saber el grado de afectación de la Covidien. Los profesionales en general recuerdan la pandemia como un periodo con una carga de trabajo inmensa la que dio lugar a sufrir grandes niveles de ansiedad, Burnout y depresión. Conclusiones: la atención psicológica de los profesionales sanitarios durante el periodo de pandemia fue importante, aunque no se lograra la disminución de los niveles de ansiedad y burnout. Es necesaria una atención física y psicológica de los profesionales no sólo durante la pandemia sino, durante todo el tiempo desde ahora en adelante, ya que esto puede ayudar a evitar la aparición de ansiedad y burnout de manera tan rápida. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Covid ca
dc.subject.other SARS-COV-2 ca
dc.subject.other efectes psicològics ca
dc.subject.other infermeres ca
dc.subject.other ansietat ca
dc.title Els efectes psicològics que ha provocat la COVID en l'àmbit sanitari ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics