Anàlisi del risc d’incendi i del risc d’incendi a la interfície urbà-forestal: la costa mediterrània Nord

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Pérez, Maurici
dc.contributor.author Muñoz Terrasa, Miquel Àngel
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-04-12T07:46:56Z
dc.date.available 2022-04-12T07:46:56Z
dc.date.issued 2022-04-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/158743
dc.description.abstract [cat] S’ha realitzat un anàlisi territorial del perill d’incendi forestal a la zona mediterrània septentrional mitjançant el desenvolupament d’un model multicriteri basat en l’ús d’un sistema d’informació geogràfica ràster sobre retícules de 200 x 200 m. Els factors que s’han considerat han estat els següents: topogràfics (pendent, insolació), climatològics (precipitació i temperatura), ocupació del sòl, pressió antròpica (distància a les carreteres i distància a les zones urbanes). Per a la ponderació de factors s’ha aplicat el procés analític jeràrquic (AHP). S’ha analitzat el nivell d’exposició municipal i provincial mitjançant funcions zonals. També s’ha analitzat el perill i el risc d’incendi just a un àrea d’influència de 200 m des de cada zona urbana (interfície urbà-forestal). Finalment, s’ha encreuat el grau d’exposició amb la densitat de població per la identificació de les àrees més vulnerables per exposició. Els resultats mostren que la província de Castelló és la més exposada als incendis forestals i amb una major exposició de les àrees dins la interfície urbà-forestal.. Per altra banda, les províncies que presenten menor perill son Lleida i Barcelona. Malgrat això, l’alta densitat de població que hi ha a la perifèria de les grans zones urbanes les fa altament vulnerables. ca
dc.description.abstract [eng] A territorial analysis of forest fire danger in the northern Mediterranean area was carried out by developing a multi-criteria model based on the use of a raster geographic information system on 200 x 200 m grids. The following factors were considered: topographic (slope, sunshine), climatological (precipitation and temperature), land occupation, anthropic pressure (distance to roads and distance to urban areas). The analytical hierarchical process (AHP) was used to weight the factors. The level of municipal and provincial exposure was analysed using zonal functions that provide each municipality with an average exposure value. The wildland-urban interface is a very vulnerable area to fires due to its land use and the activities that take place there. For this reason, fire danger and risk were analysed within an area of influence of 200 m from each urban zone. Finally, the degree of exposure has been crossed with the population density by identifying the most vulnerable areas by exposure. The results show that the province of Castelló is the most exposed to forest fires and with a higher exposure of the areas within the wildland-urban interface. On the other hand, the provinces with the lowest danger are Lleida and Barcelona. However, the high population density in the periphery of large urban areas makes them highly vulnerable. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Risc d’incendi ca
dc.subject.other Interfície urbà-forestal ca
dc.subject.other Costa mediterrània nord ca
dc.title Anàlisi del risc d’incendi i del risc d’incendi a la interfície urbà-forestal: la costa mediterrània Nord ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics