Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions urbanes sota rasant: el cas de Palma (Illes Balears)

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Pérez, Maurici
dc.contributor.author Moragues Pascual, Alexandre
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-06-02T06:34:39Z
dc.date.available 2022-06-02T06:34:39Z
dc.date.issued 2022-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/159174
dc.description.abstract [cat] L’anàlisi de la vulnerabilitat de les construccions front inundacions acostuma a ser abordat a partir de l’avaluació del seu nivell d’exposició i de l’anàlisi de les seves components físiques. En general, les construccions que posseeixen superfícies sota rasant a priori són les que presenten una major vulnerabilitat a ser inundades. Una anàlisi de la literatura científica d’aquesta matèria constata que existeixen escasses referències de mètodes automatitzats d’avaluació que valorin de forma integrada la vulnerabilitat de les construccions. En aquest context, es proposa un mètode per a l’avaluació automatitzada de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions sota rasant, mitjançant l’ús de fonts de dades obertes de les construccions de la Direcció General del Cadastre i la cartografia del perill del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables. El mètode proposa l’obtenció d’un nou índex de vulnerabilitat de construccions (Urban Undergroung Flood Vulnerability Index -U2FVI-) que permet avaluar les superfícies sota rasant de cada edificació i detectar el seu grau de vulnerabilitat a partir de la consideració de la seva susceptibilitat al perill (zones de recurrència) i les seves característiques d’exposició intrínseques: edat de construcció i número de plantes sota rasant. El procés de càlcul s’ha automatitzat mitjançant la creació d’una eina per a ArcGIS Pro v.2.8®. Fet que la zona mediterrània constata un increment de la freqüència i intensitat de les inundacions, motivades per l’escalfament global, s’ha escollit la ciutat de Palma (Illes Balears) com a zona d’estudi per a l’aplicació del mètode desenvolupat. La ciutat presenta un alt grau de exposició al perill d’inundació, així ho demostren els diversos episodis històrics que han suposat pèrdues importants de vides i béns. Palma posseeix un àmbit urbà densament poblat (419.366 habitants) i resulta convenient avaluar el seu potencial de vulnerabilitat a la inundació. Els resultats mostren que el 3% de les construccions (9.681) de tota la ciutat tenen plantes sota rasant i es troben exposades al risc d’inundació amb una recurrència extraordinària de 500 anys. La superfície sota rasant potencialment afectada arriba al 1,4% (676.368m2) del total de la superfície construïda de la ciutat. Pel que fa a l’U2FVI, s’ha demostrat que presenta un gran potencial per l’avaluació dels riscos ja que permet identificar on es troben els espais sota rasant potencialment exposats i quins d’aquests presenten una major vulnerabilitat. El seu ús es considera de gran utilitat per a la gestió de riscos i d’emergències. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Vulnerabilitat ca
dc.subject.other Inundacions urbanes ca
dc.subject.other Soterranis ca
dc.subject.other SIG ca
dc.title Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions urbanes sota rasant: el cas de Palma (Illes Balears) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics