Efectes i maneig del decúbit pron en pacients amb COVID-19 i síndrome de destret respiratori agut

Show simple item record

dc.contributor Moreno Mulet, Cristina
dc.contributor.author Garau Castell, Maria Magdalena
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-08-31T10:27:29Z
dc.date.available 2022-08-31T10:27:29Z
dc.date.issued 2022-08-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/159616
dc.description.abstract [cat] Introducció: La pandèmia del coronavirus 2019 (COID-19) ha causat greus conflictes polítics, econòmics, socials i sanitaris mundials. La gravetat de la malaltia pot conduir a desenvolupar un síndrome de destret respiratori agut (SDRA). El SDRA requereix suport respiratori que es pot complementar amb la tècnica del decúbit pron (DP). L’objectiu del treball és identificar els beneficis, les complicacions i el maneig del DP. Estratègia de recerca bibliogràfica: Es fa una recerca a la literatura de les bases de dades de PubMed, Cinahl i Ibecs, s’utilitzen els descriptors DeCs: Síndrome de destet respiratori, COVID-19, decúbit pron, respiració artificial, cures infermeres i efectes adversos. Els filtres que es seleccionen són articles publicats entre l’any 2020 i 2022 i estudis d’adults. Resultats: Es varen obtenir 318 articles, després de llegir els títols, els resums i els estudis complets d’interès, es varen incloure un total de 20 estudis que responen l’objectiu plantejat. Discussió: La tècnica inicial del DP durant un temps perllongat causa beneficis respiratoris al pacient i augmenta la supervivència. També pot causar complicacions com úlceres per pressió (UPP) i desplaçament del tub traqueal i catèters. La realització de la tècnica requereix un equip de professionals formats i la prevenció dels efectes adversos. Conclusions: El DP en pacients amb COVID-19 i SDRA provoca una millora de la oxigenació tant amb pacients intubats com desperts. Si es realitza de forma correcte i es prevenen les complicacions pot ser una intervenció beneficiosa per aquestes persones. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: La pandemia del coronavirus 2019 (COID-19) ha causado graves conflictos políticos, económicos, sociales y sanitarios mundiales. La gravedad de la enfermedad puede conducir a desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). El SDRA requiere soporte respiratorio que puede complementarse con la técnica del decúbito prono (DP). El objetivo del trabajo es identificar los beneficios, complicaciones y el manejo del DP. Estrategia de investigación bibliográfica: Se realiza una investigación en la literatura de las bases de datos de PubMed, Cinahl e Ibecs, se utilizan los descriptores DeCs: Síndrome de distrés respiratorio, COVID-19, decúbito prono, respiración artificial, cuidados enfermeros y efectos adversos. Los filtros que se seleccionan son artículos publicados entre 2020 y 2022 y estudios de adultos. Resultados: Se obtuvieron 318 artículos, después de leer los títulos, resúmenes y estudios completos de interés, se incluyeron un total de 20 estudios que responden al objetivo planteado. Discusión: La técnica inicial del DP durante un tiempo prolongado causa beneficios respiratorios al paciente y aumenta la supervivencia. También puede causar complicaciones como úlceras por presión (UPP) y desplazamiento del tubo traqueal y catéteres. La realización de la técnica requiere un equipo de profesionales formados y la prevención de los efectos adversos. Conclusiones: El DP en pacientes con COVID-19 y SDRA provoca una mejora de la oxigenación tanto en pacientes intubados como despiertos. Si se realiza de forma correcta y se previenen las complicaciones, puede ser una intervención beneficiosa para estas personas ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: The 2019 Coronavirus Pandemic (COVID-19) has caused serious political, economic, social and global health conflicts. The severity of this disease can lead to the development of acute respiratory distress syndrome (ARDS). ARDS requires respiratory support that can be supplemented though the prone position (PD) technique. The aim of this essay is to identify the benefits, complications and management of PD. Bibliographic search strategy: a research of the literature in the database used by PubMed, Cinahl and Ibecs, the descriptors that are used are the DeCs: Respiratory distress syndrome, COVID-19, the prone position, artificial respiration, nursing care and effects adverse. The selected articles are articles between 2020 and 2022 and adult studies. Results: 318 articles were obtained and after reading the titles, abstracts and complete studies of interest, a total of 20 titles were the ones to make the cut for the stated goal. Discussion: The initial PD technique used for a prolonged time causes respiratory benefits for the patient and increases their survival rate. It can also cause complications such as pressure ulcers (PPUs) and displacement of tracheal tube and catheters. The performance of this technique requires a team of well-trained professionals and the appropriate prevention of adverse effects. Conclusion: PD performed in COVID-19 and ARDS patients causes improved oxygenation on both intubated and awake patients. If performed correctly and complications are prevented, it can be a beneficial intervention for these people. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Covid-19 ca
dc.subject.other síndrome de destret respiratori agut ca
dc.subject.other decúbit pron ca
dc.subject.other efectes adversos ca
dc.subject.other maneig ca
dc.subject.other síndrome de distrés respiratorio agudo ca
dc.subject.other decúbito prono ca
dc.subject.other efectos adversos ca
dc.subject.other manejo ca
dc.title Efectes i maneig del decúbit pron en pacients amb COVID-19 i síndrome de destret respiratori agut ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics