Impacte del mètode cangur en la lactància materna de les criatures de baix pes en néixer

Show simple item record

dc.contributor Borràs Mateu, Maria Magdalena
dc.contributor.author Balaguer Ribalaiga, Meritxell
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2023-03-13T08:22:43Z
dc.date.available 2023-03-13T08:22:43Z
dc.date.issued 2023-03-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/160265
dc.description.abstract [cat] Introducció: El baix pes en néixer és un problema significatiu de salut pública en tot el món. L'OMS recomana la lactància materna per millorar la salut de les criatures de baix pes en néixer. Per millorar la lactància materna es pot aplicar el mètode cangur, contacte del cos del nadó amb el pit nu de la mare amb una posició vertical durant tantes hores al dia com sigui possible. Objectiu general: L'objectiu general és explorar com el mètode cangur en criatures de baix pes en néixer influeix en l'èxit de la lactància materna exclusiva. Metodologia: Per realitzar el treball es du a terme una revisió bibliogràfica mitjançant la recerca en vàries bases de dades (Pubmed, Cochrane, Dialnet) i metacercadors com EBSCOhost) combinant descriptors Mesh, Desc i booleans. Es limita la recerca a articles publicats en els últims 10 anys. Resultats: Després de seleccionar els articles per títol es realitza un cribratge mitjançant la lectura crítica dels articles dels quals es seleccionen 20 articles. Discussió: En la discussió del treball s'exposa la informació més recent respecte com afecte el mètode cangur a l'establiment precoç de la lactància materna, els períodes d'alletament i el creixement exponencial de les criatures de baix pes alnéixer. Conclusió: La revisió sistemàtica determina la necessitat de dur a terme nous estudis per estudiar la durada òptima del mètode cangur. A més, majoritàriament els estudis estan fets a països de baixos recursos i és necessari l'estudi a països amb ingressos alts. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: El bajo peso al nacer es un problema significativo de salud pública en todo el mundo. La OMS recomienda la lactancia materna para mejorar la salud de las criaturas de bajo peso al nacer. Para mejorar la lactancia materna se puede aplicar el método canguro, contacto del cuerpo del bebé con el pecho desnudo de la madre con una posición vertical durante tantas horas al día como sea posible. Objetivo general: El objetivo general de esta revisión es explorar cómo el método canguro en criaturas de bajo peso al nacer influye en el éxito de la lactancia materna exclusiva. Metodología: Para realizar el trabajo se lleva a cabo una revisión bibliográfica mediante la investigación en varias bases de datos (Pubmed, Cochrane) y metabuscadores como EBSCOhost) combinando descriptores Mesh, Desc y booleanos. Se limita la investigación a artículos publicados en los últimos 10 años. Resultados: Después de seleccionar los artículos por título se realiza un cribado mediante la lectura crítica de los artículos de los que se seleccionan 20 artículos. Discusión: En la discusión del trabajo se expone la información más reciente respecto a cómo afecto el método canguro al establecimiento precoz de la lactancia materna, los períodos de amamantamiento y el crecimiento exponencial de las criaturas de bajo peso al nacer. Conclusión: La revisión sistemática determina la necesidad de realizar nuevos estudios para estudiar la óptima duración del método canguro. Además, en su mayoría los estudios están realizados en países de bajos recursos y es necesario el estudio en países con ingresos altos. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Low birth weight is a significant public health problem worldwide. The OMS recommends breastfeeding to improve the health of low birth weight infants. To improve breastfeeding, the kangaroo method, contact of the baby's body with the mother's bare breast in an upright position for as many hours a day as possible, can be applied. Overall objective: The overall objective of this review is to explore how the kangaroo method in low-birth-weight infants influences the success of exclusive breastfeeding. Methodology: A literature review is carried out by research in several databases (Pubmed, Cochrane) and meta-search engines (EBSCOhost) combining Mesh, Desc and Boolean descriptors. The research was limited to articles published in the last 10 years. Results: After selecting the articles by title, the articles were screened by critical reading of the articles from which 20 articles were selected. Discussion: The discussion of the paper presents the latest information on how the kangaroo method affects the early establishment of breastfeeding, breastfeeding periods and the exponential growth of low-birth-weight infants. Conclusion: The systematic review identifies the need for further studies to study the optimal duration of kangaroo care. In addition, most studies are conducted in low resource countries and there is a need for studies in high-income countries. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject 618 - Ginecologia. Obstetricia ca
dc.subject.other Baix pes en néixer ca
dc.subject.other Mètode cangur ca
dc.subject.other Lactància materna ca
dc.subject.other Bajo peso al nacer ca
dc.subject.other Método canguro ca
dc.subject.other Lactancia materna ca
dc.subject.other Low birth weight ca
dc.subject.other Kangaroo method ca
dc.subject.other Breastfeeding ca
dc.title Impacte del mètode cangur en la lactància materna de les criatures de baix pes en néixer ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics