Programa d'intervenció precoç de la dislèxia en primer d'educació primària

Show simple item record

dc.contributor Ojeda Santana, Atteneri Yurena
dc.contributor.author Del Villar Rubio, María del Carmen
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2023-09-21T11:19:01Z
dc.date.available 2023-09-21T11:19:01Z
dc.date.issued 2023-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/161730
dc.description.abstract [cat] Actualment, els docents d’Educació Primària necessitem ampliar i millorar la formació en l’àmbit de les Dificultats Específiques de l’Aprenentatge per aconseguir ser més eficients en la seva prevenció i intervenció de les diverses necessitats, ja que poden aparèixer en l’alumnat durant el procés d’adquisició de la lectoescriptura com és el cas de la dislèxia. En el present treball s’analitza, en primer lloc, i des d’una perspectiva més teòrica, la lectoescriptura i, per altra banda, una de les Dificultats Específiques d’Aprenentatge; la dislèxia. Per aquest fet, començaré a parlar de la lectoescriptura, posteriorment dels tipus de Dificultats Específiques de l’Aprenentatge i, finalment, em centraré en la dislèxia, on analitzaré les seves principals causes, conseqüències i manifestacions. Amb la finalitat de pal·liar les possibles dificultats associades a una incorrecta adquisició en el procés de lectoescriptura, presentaré una sèrie d’activitats basades en el model de Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) que ajudi a prevenir aquestes dificultats i intervenir de manera precoç en els casos que sigui necessari. ca
dc.description.abstract [eng] Currently, primary school teachers need to expand and improve training in the area of Learning speciific Difficulties to make them more efficient in their prevention and solution to the various difficulties that may appear in the student during the process of acquiring lectowriting such as dyslexia. In this work, the ability of lectowriting and, on the other hand, one of the speciical learning disabilities is analysed, firstly, and from a more theoretical perspective; dyslexia. For this reason, I will begin to talk about lectoscription, then about the types of speciical learning disabilities and, finally, I will focus on dyslexia, where I will analyse its main causes, consequences and manifestations. In order to solve the possible difficulties that result in incorrect acquisition in the lecto-write process, I will present a battery of activities based on the Universal Design Model for Learning (DUA) that will help prevent such difficulties and intervene early in cases where necessary. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Lectoescriptura ca
dc.subject.other Dificultats Específiques d’Aprenentatge ca
dc.subject.other Dislèxia ca
dc.subject.other Disseny Universal per a l’Aprenentatge ca
dc.subject.other Prevenció ca
dc.subject.other Literacy ca
dc.subject.other Learning dificulties ca
dc.subject.other Dyslexia ca
dc.subject.other Universal Design For Learning ca
dc.subject.other Prevention ca
dc.title Programa d'intervenció precoç de la dislèxia en primer d'educació primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics