Avaluació de l’estat demogràfic de Carthamus balearicus (J.J.Rodr.) Greuter a Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Cursach Segu, Joana
dc.contributor.author Rodríguez Riera, Miquel
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2023-11-02T16:39:08Z
dc.date.available 2023-11-02T16:39:08Z
dc.date.issued 2023-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/162631
dc.description.abstract [cat] Carthamus balearicus (J.J.Rodr) Greuter (= Femeniasia balearica (J.J.Rodr.) Susanna), conegut popularment com a socarrell bord, és un arbust en forma de coixinet espinós que creix a zones litorals del nord de Menorca. Pertany a la família Compositae i és un dels seus representants endèmics a les Balears. Recentment se n’ha localitzat una població a la Serra de Tramuntana de Mallorca. En aquest treball s’ha estudiat l’estat demogràfic de la població mallorquina, geolocalitzant cada individu amb un GPS diferencial per obtenir un mapa detallat de la població. S’han obtingut dades de la morfometria, estat general i edat dels individus, a més de la caracterització de l’hàbitat. Es presenta una relació de les amenaces actuals i potencials que poden suposar un risc per a la continuïtat de la població, així com un llistat de propostes de conservació. S’han comptabilitzat un total de 111 individus i 14 plàntules distribuïts dins una àrea de presència d’uns 5000 m2 . El fet que la majoria dels individus siguin reproductors i que s’hagi constatat la presència de plàntules suggereix que la població podrà mantenir-se en el futur. Aquest treball suposa el punt de partida per a futurs treballs de seguiment que permetin obtenir dades precises de la dinàmica de la població i, així, seguir treballant en la conservació d’aquesta espècie amenaçada. ca
dc.description.abstract [spa] Carthamus balearicus (J.J.Rodr) Greuter (= Femeniasia balearica (J.J.Rodr.) Susanna), conocido popularmente como socarrell bord, es un arbusto con forma de cojinete espinoso que crece en zonas litorales del norte de Menorca. Pertenece a la familia Compositae y es uno de sus representantes endémicos en las Baleares. Recientemente ha sido localizada una población en la Serra de Tramuntana de Mallorca. En este trabajo se ha estudiado el estado demográfico de la población de Mallorca, geolocalizando cada individuo con un GPS diferencial para obtener un mapa detallado de la población. Se han obtenido datos de morfometría, estado general y edad de los diferentes individuos, además de la caracterización del hábitat. Se presenta una relación de las amenazas actuales y potenciales que pueden suponer un riesgo para la continuidad de la población, así como un listado de propuestas de conservación. Se han contabilizado un total de 111 individuos y 14 plántulas distribuidos en un área de presencia de unos 5000 m2 . El hecho de que la mayoría de los individuos sean reproductores y que se haya constatado la presencia de plántulas sugiere que la población podrá mantenerse en el futuro. Este trabajo supone un punto de partida para futuros trabajos de seguimiento que permitan obtener datos precisos de la dinámica de la población y, así, seguir trabajando en la conservación de esta especie amenazada. es
dc.description.abstract [eng] Carthamus balearicus (J.J.Rodr) Greuter (= Femeniasia balearica (J.J.Rodr.) Susanna), popularly known as socarrell bord, is a cushion-like shrub that grows in coastal areas of northern Menorca. It belongs to the Compositae family and is one of its endemic representatives from the Balearic Islands. A population has recently been located in the Serra de Tramuntana de Mallorca. In this study, the demographic status of the population from Mallorca has been studied, geolocating each individual with a differential GPS to obtain a detailed map of the population. Data on the morphometry, overall status and the age of the individuals have been compiled; moreover, the habitat has also been characterized. A list of current and potential threats that may suppose a risk to the population's continuity is presented, as well as a list of conservation proposals. A total of 111 individuals and 14 seedlings distributed in a presence area of about 5000 m2 have been counted. The fact that most of the individuals are reproductives and the confirmation of the presence of seedlings suggests that the population may be maintained in the future. This work is the starting point for future monitoring work that will allow accurate data on population dynamics to be obtained and, thus, to continue working on the conservation of this threatened species. en
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Carthamus balearicus ca
dc.subject.other Mallorca ca
dc.subject.other Estat demogràfic ca
dc.subject.other Reclutament ca
dc.subject.other Amenaces ca
dc.subject.other Conservació ca
dc.subject.other Individus reproductors ca
dc.subject.other Espècies acompanyants ca
dc.subject.other Carthamus balearicus es
dc.subject.other Mallorca es
dc.subject.other Estado demográfico es
dc.subject.other Reclutamiento es
dc.subject.other Amenazas es
dc.subject.other Conservación es
dc.subject.other Individuos reproductores es
dc.subject.other Especies acompañantes es
dc.subject.other Carthamus balearicus en
dc.subject.other Mallorca en
dc.subject.other Demographic status en
dc.subject.other Recruitment en
dc.subject.other Threats en
dc.subject.other Conservation en
dc.subject.other Reproductive individuals en
dc.subject.other Accompanying species en
dc.title Avaluació de l’estat demogràfic de Carthamus balearicus (J.J.Rodr.) Greuter a Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics