Avaluació de preferències alimentàries de còrvids del gènere Corvus mantinguts en captivitat

Show simple item record

dc.contributor Barceló Seguí, Carlos
dc.contributor.author Amorós Llodrà, Jaume Andreu
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2023-11-13T18:13:53Z
dc.date.available 2023-11-13T18:13:53Z
dc.date.issued 2023-11-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/162830
dc.description.abstract [cat] La cria en captivitat exerceix un paper beneficiós en la conservació d'espècies. Permet la seva reproducció controlada ajudant a augmentar les poblacions i evitant la seva pèrdua irreversible. A més, els programes de cria en captivitat permeten la investigació científica, l’estudi de comportaments i el desenvolupament de tècniques de maneig i reintroducció. Un factor important a tenir en compte a l’hora de criar espècies dins un entorn controlat és l’alimentació. Una dieta equilibrada i nutritiva proporciona els nutrients necessaris per a la salut i la reproducció amb èxit, influint en el desenvolupament òptim dels embrions i el creixement saludable de les cries. Per altra banda, una alimentació adequada pot millorar la condició física de les espècies, augmentar-ne la capacitat reproductora i enfortir el seu sistema immunològic, fet que redueix el risc de malalties. Al llarg d’aquest estudi, s’han avaluat les preferències alimentàries de set espècies de còrvids pertanyents al gènere Corvus, mantingudes en condicions de captivitat. Per dur-ho a terme, se'ls ha exposat a un aliment de distinta naturalesa al llarg de deu setmanes. Durant períodes de quatre hores es va observar si els subjectes experimentals ingerien els aliments prova i en quants de temps ho feien. Al finalitzar l’experiment, es va poder apreciar com realment sí existien diferències en les preferències alimentaries de les set a espècies a estudi, hipotetitzant si aquestes podrien ser degudes a factors ecològics, fisiològics, etològics, evolutius, etc. entre cadascuna d’elles. Aquest fet dona peu a la realització de futurs estudis com el present, incloent altres espècies del gènere Corvus o altres taxons propers per tal de trobar-hi divergències. ca
dc.description.abstract [eng] Captive-breeding plays a beneficial role in species conservation. It allows their controlled reproduction, helping to increase populations and preventing their irreversible loss. In addition, captive-breeding programs allow scientific research, the study of behaviours and the development of handling and reintroduction techniques. An important factor to consider when raising species in a controlled environment is the food source. A balanced and nutritious diet provides the nutrients necessary for health and successful reproduction, influencing the optimal development of embryos and the healthy growth of offspring. On the other hand, adequate nutrition can improve the physical condition of the species, increase their reproductive capacity and strengthen their immune system, which reduces the risk of diseases. Throughout this study, the food preferences of seven species of corvids belonging to the genus Corvus, kept in captivity, have been evaluated. To perform it, they have been exposed to food of a different nature over the course of ten weeks. During periods of four hours it was observed whether the experimental subjects ingested the test foods and for how long they do it. At the end of the experiment, it was possible to appreciate how there really were differences in the food preferences between the seven studied species, hypothesizing whether these could be due to ecological, physiological, ethological, evolutionary factors, etc. between each of them. This fact gives rise to the realization of future studies like the present one, including other species of the genus Corvus or other close taxa in order to find divergences. en
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Conservació ca
dc.subject.other Corvus ca
dc.subject.other Cria en captivitat ca
dc.subject.other Preferències alimentaries ca
dc.title Avaluació de preferències alimentàries de còrvids del gènere Corvus mantinguts en captivitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics