Dispositius sense fils per la mesura de la força muscular

Show simple item record

dc.contributor Salinas Bueno, Iosune
dc.contributor.author Gallego Duran, Marina
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2024-01-10T07:48:07Z
dc.date.available 2024-01-10T07:48:07Z
dc.date.issued 2024-01-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/163396
dc.description.abstract [cat] Introducció: La força muscular és un factor important de la salut i determinant de la forma física i una mesura indispensable de diagnòstic, seguiment i pronòstic. Disposar d’eines portàtils i sense fils, fiables i vàlides, fàcils d’emprar, de cost reduït i de fàcil interpretació és imprescindible per obtenir informació objectiva, ràpida i en diferents àmbits d’aplicació. Objectiu: L’objectiu d’aquesta revisió és identificar els dispositius portàtils i sense fils que mesuren o estimen la força muscular i avaluar la seva fiabilitat i validesa. Material i mètodes: S’ha realitzat una recerca bibliogràfica fins els 25 de desembre del 2022 en les següents base de dades: Medline, Ebscohost, Scopus. Incloent estudis dels darrers 10 anys que investiguin dispositius sense fils per la mesura de la força. Resultats: En els 8 estudis inclosos, els dispositius sense fils per mesurar la força avaluats mostren una fiabilitat i validesa entre moderada a excel·lent, excepte l’ electromiografia de superfície que té valors de pobre a moderats. No s’han obtingut dades respecte al cost dels dispositius. Conclusió: Encara que la mostra de dispositius avaluats no representen un canvi innovador respecte les darreres dècades, han demostrat ser vàlids i fiables. Cal destacar, que els dispositiu SEDH, LSMD, el dinamòmetre Bodygrip només ho són per aquell moviment pel qual han estat dissenyats. I els dispositiu IMU només serà vàlid quan hi hagi moviment. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: La fuerza muscular es un factor importante de la salud y determinante de la forma física y una medida indispensable de diagnóstico, seguimiento y pronóstico. Disponer de herramientas portátiles e inalámbricas, fiables y válidas, fáciles de utilizar, de coste reducido y de fácil interpretación es imprescindible para obtener información objetiva, rápida y en distintos ámbitos de aplicación. Objetivo: El objetivo de esta revisión es identificar los dispositivos portátiles e inalámbricos que miden o estiman la fuerza muscular y evaluar su fiabilidad y validez. Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica hasta el 25 de diciembre de 2022 en las siguientes base de datos: Medline, Ebscohost, Scopus. Incluyendo estudios de los últimos 10 años que investiguen dispositivos inalámbricos para la medición de la fuerza muscular. Resultados: En los 8 estudios incluidos, los dispositivos inalámbricos para medir la fuerza evaluados muestran una fiabilidad y validez entre moderada a excelente, excepto la electromiografía de superficie que tiene valores de pobre a moderados. No se han obtenido datos respecto al coste de los dispositivos. Conclusión: Aunque la muestra de dispositivos evaluados no representan un cambio innovador respecto a las últimas décadas, han demostrado ser válidos y fiables. Cabe destacar, que los dispositivos SEDH, LSMD, Bodygrip sólo lo son para ese movimiento para el que han sido diseñados. Y los dispositivos IMU sólo serán válidos cuando haya movimiento. ca
dc.description.abstract [eng] Background: Muscle strength is an important health and fitness determinant and an indispensable measure for diagnosis, monitoring and prognosis. The availability of portable and wireless tools that are reliable and valid, easy to use, inexpensive and easy to interpret is essential to obtain objective, rapid information in different fields of application. Material and methods: A literature search was performed until December 25, 2022 in the following databases: Medline, Ebscohost, Scopus. Including studies from the last 10 years investigating wireless devices for muscle strength measurement. Results: In the 8 included studies, the wireless force measurement devices evaluated show moderate to excellent reliability and validity, except for surface electromyography, which has poor to moderate values. No data were obtained regarding the cost of the devices. Conclusion: Although the sample of devices evaluated does not represent an innovative change with respect to the last decades, they have proven to be valid and reliable. It should be noted that the SEDH, LSMD, Bodygrip devices are only valid for the motion for which they are designed. And IMU devices will only be valid when there is movement. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Dinamòmetres ca
dc.subject.other Sense fils ca
dc.subject.other Força ca
dc.subject.other Valoració ca
dc.subject.other Dinamómetros ca
dc.subject.other Inalámbrico ca
dc.subject.other Medición ca
dc.subject.other Valoración ca
dc.subject.other Fuerza ca
dc.subject.other Dynamometers ca
dc.subject.other Wireless ca
dc.subject.other Measurement ca
dc.subject.other Assessment ca
dc.subject.other Strength ca
dc.subject.other Force ca
dc.title Dispositius sense fils per la mesura de la força muscular ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics