La influència de les emocions en l’aprenentatge matemàtic; ansietat, frustració i avorriment en la resolució de problemes

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Aguilera, Daniel
dc.contributor.author Ojeda Jiménez, Carmen Irene
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2024-02-27T18:46:46Z
dc.date.available 2024-02-27T18:46:46Z
dc.date.issued 2024-02-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/164861 en
dc.description.abstract [cat] El present treball ofereix informació rellevant sobre la influència d’emocions negatives en la resolució de problemes matemàtics i com fer-hi front. Nombroses investigacions han confirmat la clara relació que existeix entre la part emocional i el procés d’ensenyament-aprenentatge, on les emocions juguen un paper clau per una adquisició de coneixements significatius. Dins el camp de les matemàtiques són moltes les emocions que els infants experimenten a l’hora de resoldre un problema matemàtic. No obstant això, s’ha demostrat que la majoria tendeixen a ser de caràcter negatiu i adverses, el que molts d’autors asseguren que és un gran problema, atès que crea una barrera que dificulta l’aprenentatge. Amb el fi d’observar i analitzar més en profunditat dita problemàtica, s’ha fet un estudi i un seguiment a alumnes de tercer cicle de primària d’una escola de Mallorca, centrat en la presència de la frustració, l’ansietat i l’avorriment durant la resolució de problemes. Dels resultats obtinguts s’ha elaborat una proposta de millor que ajudi a disminuir dites emocions, de manera que els alumnes puguin gaudir del procés ensenyament-aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] This paper provides relevant information on the influence of negative emotions on mathematical problem-solving. Numerous studies have confirmed the clear relationship between the emotional part and the learning process, where emotions play a key role in the acquisition of meaningful knowledge. Within the field of mathematics, there are many emotions that children experience when solving a mathematical problem. However, it has been shown that most of them tend to be of a negative and adverse nature, which according to many authors is a major issue because they create a barrier that hinders learning. In order to observe and analyze this issue in greater depth, a study and follow-up of third cycle primary school pupils in a school in Mallorca was carried out, focusing on the presence of frustration, anxiety, and boredom during problem-solving. Based on the results obtained, a proposal for improvement has been drawn up to help reduce these emotions, so that pupils can continue and enjoy their learning-learning process. en
dc.format application/pdf en
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved en
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Resolució de problemes ca
dc.subject.other Frustració ca
dc.subject.other Ansietat ca
dc.subject.other Avorriment ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.title La influència de les emocions en l’aprenentatge matemàtic; ansietat, frustració i avorriment en la resolució de problemes ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics