Impactes, teràpies grupals i complementàries en el diagnòstic de càncer infantil: revisió actual de l'evidència

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Margalida
dc.contributor.author Manera Garau, Margalida Antònia
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2024-02-29T11:19:42Z
dc.date.available 2024-02-29T11:19:42Z
dc.date.issued 2024-02-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/164900
dc.description.abstract [cat] Introducció. Considerat la segona causa de mortalitat a la infància, el càncer infantil, de cada vegada té més importància dins l’àmbit de la pediatria. És un exemple de situació no normativa, l’impacte a nivell familiar és innegable. Les formes pròpies d’adaptació, com poden ser les teràpies grupals i complementàries, s’ha vist que poden ajudar a fer front a aquesta situació traumàtica. Objectius. L’objectiu general del treball és explorar l’evidència científica sobre els diferents impactes físics, psicològics i socials que suposa el diagnòstic de càncer infantil i com les teràpies grupals i complementàries, existents a dia d’avui, influeixen sobre ells. Metodologia. S’ha realitzat una recerca bibliogràfica a les bases de dades següents: EBSCOhost, BVS, PubMed i Cochrane (2013-2023). Seguidament s’han anat seleccionant els diferents articles segons els criteris d’inclusió i exclusió. Resultats. De la recerca, s’han elegit 30 articles analitzats individualment mitjançant una lectura crítica que es poden observar a la taula resum en forma d’annex: títol, autor, any i lloc de publicació, tipus d’estudi, objectiu general i font d’obtenció. Discussió. S’exposen les idees clau que recull l’evidència científica sobre els diferents impactes físics, psicològics i socials que suposa el diagnòstic de càncer infantil i com la psicoteràpia existent a dia d’avui influeix sobre la qualitat de vida de tota la família. Conclusions. Ningú espera que un esdeveniment així succeeix-hi a la vida d’un nin, l’impacte és evident i ampliar la mirada sobre aquest impacte ajuda a tenir una perspectiva sistemàtica del funcionament familiar i, a la vegada, a adequar les diferents teràpies existents. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción. Considerada la segunda causa de mortalidad en la infancia, el cáncer infantil, cada vez tiene más importancia en el ámbito de la pediatría. Es un ejemplo de situación no normativa, el impacto a nivel familiar es innegable. Las formas propias de adaptación, como pueden ser las terapias grupales y complementarias, se ha visto que pueden ayudar a hacer frente a esta situación traumática. Objetivo. El objetivo general del trabajo es explorar la evidencia científica sobre los diferentes impactos físicos, psicológicos y sociales que supone el diagnóstico de cáncer infantil y como las terapias grupales y complementarias, existentes hoy en día, influyen sobre ellos. Metodología. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica a las bases de datos siguientes: EBSCOhost, BVS, PubMed y Cochrane (2013-2023). A continuación se han seleccionado los diferentes artículos según los criterios de inclusión y exclusión. Resultados. De la búsqueda, se han elegido 30 artículos analizados individualmente mediante una lectura crítica que se pueden observar a la tabla resumen en formato de anexo: título, autor, año y lugar de publicación, tipo de estudio, objetivo general y fuente de obtención. Discusión. Se exponen las ideas clave que recoge la evidencia científica sobre los diferentes impactos físicos, psicológicos y sociales que supone el diagnóstico de cáncer infantil y como la psicoterapia existente hoy en día influye sobre la calidad de vida de toda la familia. Conclusiones. Nadie espera que un evento así suceda a la vida de un niño, el impacto es evidente y ampliar la mirada sobre este impacto ayuda a tener una perspectiva sistemática del funcionamiento familiar y, a la vez, a adecuar las diferentes terapias existentes. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction. Considered the second cause of mortality in childhood, childhood cancer, is becoming increasingly important in the field of pediatrics. It’s an example of a non-regulatory situation, the impact at the family level is undeniable. The own forms of adaptation, such as a group and complementary therapies, have been shown to help to cope with this traumatic situation. Purpose. The general objective of the work is to explore the scientific evidence on the different physical, psychological and social impacts of childhood cancer diagnosis and how group therapies and complementary therapies, existing today, influence them. Method. A bibliographic search was performed in the following databases: EBSCOhost, BVS, PubMed and Cochrane (2013-2023). The different articles were then selected according to inclusion and exclusion criteria. Findings. From the search, 30 articles were chosen, each one analyzed individually by means of a critical reading, which can be seen in the summary table in the form of annexes: title, author, year and place of publication, type of study, general objective and source. Discussion. It presents the key ideas that gather scientific evidence on the different physical, psychological and social impacts of childhood cancer diagnosis and how the existing psychotherapy today influences the quality of life of the whole family. Conclusions. No one expects such an event to happen to a child’s life, the impact is evident and, broadening the view of this impact helps to have a systematic perspective of the family functioning and, in turn, to adapt the different existing therapies. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Neoplàsies ca
dc.subject.other Pediatria ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other Teràpies grupals ca
dc.subject.other Impacte de la malaltia ca
dc.subject.other Neoplasias ca
dc.subject.other Pediatría ca
dc.subject.other Familia ca
dc.subject.other Terapias grupales ca
dc.subject.other Impacto de la enfermedad ca
dc.subject.other Pediatrics ca
dc.title Impactes, teràpies grupals i complementàries en el diagnòstic de càncer infantil: revisió actual de l'evidència ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics