El treball per racons, projectes i l’aprenentatge cooperatiu al CEIP Reina Sofia

Show simple item record

dc.contributor Motilla Salas, Xavier
dc.contributor.author Barceló Adrover, Antònia Maria
dc.date 2024
dc.date.accessioned 2024-03-08T15:23:28Z
dc.date.available 2024-03-08T15:23:28Z
dc.date.issued 2024-03-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/165068 en
dc.description.abstract [cat] El treball per racons, projectes i l’aprenentatge cooperatiu són diferents metodologies innovadores que es duen a terme al CEIP Reina Sofia, S’Horta. Aquest estudi es basa en entendre, conèixer i explicar com es duen a terme les diferents metodologies a l’escola durant l’etapa d’Educació Primària. El treball pretén realitzar una recerca empírica a través d’entrevistes semiestructurades i un grup de debat i una revisió sistematizada de la literatura per tal d’elaborar un marc teòric per poder entendre i conèixer les diferents etapes de les metodologies esmentades anteriorment. Els resultats d’aquest treball s’han extrets de les diferents entrevistes que s’han formulat a diversos docents i a través del grup de debat. Gràcies a les entrevistes hem pogut observar que la majoria de docents van aprendre amb metodologies antigues, com ara, per exemple, el llibre de text però que gràcies a la formació contínua del professorat poden donar una resposta a l’alumnat emprat les diferents metodologies que s’investiguen en aquest treball. Finalment, el lector ha d’entendre i valorar el marc teòric i la metodologia emprada sobre les diferents metodologies per tal de poder conèixer les metodologies i de com es duen a terme al CEIP Reina Sofia ca
dc.description.abstract [eng] Working in corners, projects and cooperative learning are different innovative methodologies that are carried out at CEIP Reina Sofía, S’Horta. This study is based on understanding, knowing and explaining how the different methodologies are carried out in the school during the Primary Education stage. The work aims to carry out an empirical research through semi-structured interviews and a discussion group and a systematic review of the literature to develop a theoretical framework to understand and know the different stages of the methodologies mentioned above. The results of this work have been extracted from the different interviews that have been formulated to several teachers and through the discussion group. Thanks to the interviews we have been able to observe that the majority of teachers learned with old methodologies, such as, for example, the textbook, but that thanks to continuous teacher training they are able to give an answer to the students using the different methodologies investigated in this work. Finally, the reader has to understand and value the theoretical framework and the methodology used on the different methodologies to be able to know the methodologies and how they are carried out at CEIP Reina Sofía. en
dc.format application/pdf en
dc.language.iso cat en
dc.publisher Universitat de les Illes Balears ca
dc.rights all rights reserved en
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Aprenentatge cooperatiu ca
dc.subject.other Treball per projectes ca
dc.subject.other Treball per racons ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.subject.other Cooperative learning en
dc.subject.other Project-based work en
dc.subject.other Corner work en
dc.subject.other Primary education en
dc.title El treball per racons, projectes i l’aprenentatge cooperatiu al CEIP Reina Sofia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics