Sobrecàrrega del cuidador informal del pacient amb malaltia pulmonar obstruïda crònica. Impacte i estratègies de prevenció

Show simple item record

dc.contributor Bover Bover, Andreu
dc.contributor.author Socías i Ferrer, Francesca
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2024-03-27T08:58:21Z
dc.date.available 2024-03-27T08:58:21Z
dc.date.issued 2024-03-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/165286
dc.description.abstract [cat] Introducció: La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica és una de les malalties no transmissibles més prevalents, suposant una de les principals causes de morbimortalitat i mortalitat arreu del món. És heterogènia, polifacètica i es troba influenciada per factors genètics i ambientals. Ser el responsable directe d’un pacient amb aquestes característiques té un impacte negatiu damunt la qualitat de vida que es veu deteriorada. Objectiu general: Investigar l’impacte que genera l’MPOC damunt el cuidador informal del pacient que la pateix i les estratègies existents per prevenir la sobrecàrrega. Resultats: Inicialment s’han obtingut 140 registres dels quals n’han quedat 34 després de l’aplicació dels filtres. D’aquests, 21 registres han estat seleccionats per títol i 33 han estat inclosos per recerca dirigida. Posterior a haver llegit els resums, he triat 31 articles dels quals n’he acabat utilitzant 20. Discussió: La provisió de cures suposa tot un seguit de conseqüències negatives damunt la salut física i emocional del cuidador, la seva vida social, la relació establerta amb el pacient i l’economia de la llar. S’han descrit algunes estratègies per prevenir la sobrecàrrega com per exemple cercar suport en altres membres de la família o amics, proporcionar-los una major quantitat d’informació entorn la malaltia, dur a terme intervencions psicoeducatives, entre altres. Conclusions: Centrar-mos en el primer escaló del sistema sanitari, l’atenció primària, suposaria estar enfocant-nos en un tipus de prevenció primària que faria evitable la sobrecàrrega del cuidador informal dels pacients amb MPOC. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una de las enfermedades no transmisibles más prevalentes, suponiendo una de las principales causas de morbimortalidad y mortalidad en todo el mundo. Es heterogénea, polifacética y está influenciada por factores genéticos y ambientales. Ser el responsable directo de un paciente con estas características tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida que se ve deteriorada. Objetivo general: Investigar el impacto que genera la EPOC sobre el cuidador informal del paciente que la padece y las estrategias existentes para prevenir la sobrecarga. Resultados: Inicialmente se han obtenido 140 registros de los cuales he obtenido 34 tras la aplicación de los filtros. De éstos, 21 registros han sido seleccionados por título y 33 han sido incluidos por investigación dirigida. Después de haber leído los resúmenes, he elegido 31 artículos de los que he acabado utilizando 20. Discusión: La provisión de cuidados supone una serie de consecuencias negativas sobre la salud física y emocional del cuidador, su vida social, la relación establecida con el paciente y la economía del hogar. Se han descrito algunas estrategias para prevenir la sobrecarga como buscar apoyo en otros miembros de la familia o amigos, proporcionarles una mayor cantidad de información en torno a la enfermedad, llevar a cabo intervenciones psicoeducativas, entre otras. Conclusiones: Centrarnos en el primer escalón del sistema sanitario, la atención primaria, supondría estar enfocándonos en un tipo de prevención primaria que haría evitable la sobrecarga del cuidador informal de los pacientes con EPOC. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease is one of the most prevalent non-communicable diseases, accounting for one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. It is heterogeneous, multifaceted and influenced by genetic and environmental factors. Being directly responsible for a patient with these characteristics has a negative impact on the quality of life that is impaired. General objective: To investigate the impact of COPD on the informal caregiver of the patient with COPD and the existing strategies to prevent overload. Results: Initially, 140 records were obtained, of which 34 were obtained after applying the filters. Of these, 21 records were selected by title and 33 were included by targeted research. After reading the abstracts, I chose 31 articles from which I ended up using 20. Discussion: Caregiving entails a series of negative consequences on the caregiver's physical and emotional health, social life, the relationship established with the patient and the household economy. Some strategies have been described to prevent overload such as seeking support from other family members or friends, providing them with a greater amount of information about the disease, carrying out psychoeducational interventions, among others. Conclusions: Focusing on the first step of the health care system, primary care, would mean focusing on a type of primary prevention that would avoid the overload of the informal caregiver of COPD patients. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica ca
dc.subject.other Cuidador informal ca
dc.subject.other Esgotament psicològic ca
dc.subject.other Estratègies d’afrontament ca
dc.subject.other Chronic Obstructive Pulmonary Disease ca
dc.subject.other Informal caregiver ca
dc.subject.other Burnout psychological ca
dc.subject.other Adaptation psychological ca
dc.title Sobrecàrrega del cuidador informal del pacient amb malaltia pulmonar obstruïda crònica. Impacte i estratègies de prevenció ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics