Què diu la literatura sobre l'eficàcia de la mel en la cura de les úlceres?

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Perelló Mir, Maria Antònia
dc.date.accessioned 2018-01-12T08:44:17Z
dc.date.available 2018-01-12T08:44:17Z
dc.date.issued 2018-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4145
dc.description.abstract [cat] La mel terapèutica és un potent antisèptic que ha estat utilitzat durant segles per antigues civilitzacions com l'Egípcia o la Grega, per al tractament de ferides infectades, úlceres, cremades, ferides de guerra, bòfegues bucals o oculars. L'Apis mellifera és l'abella que la recol·lecta i li proporciona aquestes característiques, gràcies a les enzimes que emmagatzema al seu estómac. Aquesta produeix la mel de Manuka, la mel terapèutica que destaca per sobre la resta i de la qual només s'obté del nèctar a partir d'un arbust de la família Leptospermum. Actualment s'està recobrant l'interès cap aquest producte natural per introduir-lo en la pràctica clínica, davant la resistència que han desenvolupat els microorganismes als antibiòtics i l'elevat preu dels tractaments moderns en la cura de ferides infectades. En la present revisió bibliogràfica es pretén fer un recull de l'evidència dels darrers deu anys sobre l'efectivitat de l'ús de la mel en úlceres venoses, per pressió i de peu diabètic, analitzant els possibles efectes adversos que se'n puguin derivar. La reducció del temps de curació i l'eliminació de la infecció es deuen a la seva osmolaritat, acidesa i a l'activitat antibacteriana del peròxid d'hidrogen; factors que li proporcionen propietats desbridants, desodoritzants, antiinflamatòries, antisèptiques, cicatritzants, humidificants i promotores de la immunitat en el llit de la ferida. Tot i que s'ha demostrat el paper antisèptic de la mel en la cura de úlceres, la bibliografia coincideix en que són necessaris més estudis amb mostres majors, els quals comparin la mel amb altres antisèptics i en períodes majors de temps. ca
dc.description.abstract [eng] Therapeutic honey is a powerful antiseptic that has been used for centuries by ancient civilizations like Egyptians or Greeks, for the treatment of infected wounds, ulcers, burns, war wounds, mouth or eye blisters. The bee Apis mellifera is who gathers and provides this properties, thanks to the enzymes that it stores in its stomach. This bee produces Manuka honey, a type of therapeutic honey that stands out from the rest and is only obtained from a bush family called Leptospermum. Nowadays it's currently recovering the interest about this natural product to introduce it into clinical practice in front of the resistance that microorganisms have developed to antibiotics and the high price of modern treatments for infected wounds. This literature review aims to collect the evidence of the last ten years about the effectiveness of the use of honey in venous leg ulcers, diabetic foot ulcers and pressure ulcers, analyzing the possible adverse effects that may arise. The decreased healing time and the elimination of infection is due to honey's osmolarity, acidity and the antibacterial effect of hydrogen peroxide. This factors provide the honey of desbridant, deodoriser, anti-inflammatory, antiseptic, healing, wetting and immunity properties. Even though honey's antiseptic role has been demonstrated, currently studies agree that it's necessary more studies with larger samples, where the honey is compared with other antiseptics for longer periods of time. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other honey ca
dc.subject.other ulcer ca
dc.title Què diu la literatura sobre l'eficàcia de la mel en la cura de les úlceres? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics