2109. Preparació de membranes basades en cristalls porosos y polímers per a la extracció de contaminants de l’aigua

Show simple item record

dc.contributor Maya Alejandro, Fernando
dc.contributor.author Garcia-Abadillo Muntaner, Adela
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-19T12:45:50Z
dc.date.available 2018-10-19T12:45:50Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148201
dc.description.abstract [cat] Aquest treball de fi de grau ha estat desenvolupat en el grups de Química Analítica Automatització i Medi Ambient i de Química dels Materials de la Universitat de les Illes balears, dins la línia de recerca en materials nanoestructurats, i ha estat dirigit pel doctor Fernando Maya. La memòria continua la línia de recerca del grup, la qual consisteix en la preparació de nous materials basats en la conversió de nanopartícules d’òxids metàl·lics immobilitzats en polímers en materials microporosos en forma de columnes. En aquest cas, hem avaluat la seva combinació amb polímers en forma de membranes per a la rapida filtració de mostres aquoses. L’ús de membranes redueix el consum de solvents respecte a les columnes empaquetades i degut a que aquestes molts cops causaven sobrepressions no ens permetien l’ús de cabals molt elevats. Amb les membranes podem emprar cabals majors reduint així el risc de taponaments. Com a resultat vàrem realitzar una extracció d’un ester del àcid ftàlic (PAE) mitjançant filtracions al buit que varen resultar ràpides, eficients i reproduïbles, facilitant així l’extracció de volums majors de mostres que amb les columnes.1 L’objectiu principal d’aquest treball és la preparació de xarxes metall-orgàniques per a l’obtenció de membranes de diferent composició química i morfològica per finalment ser emprades com a filtres. A més, una vegada obtingudes les membranes es durà a terme la seva caracterització estructural, morfològica i textural mitjançant adsorció física de gasos, anàlisis termogravimètric, difracció de Raigs X (DRX), cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC), i microscòpia electrònica de rastreig (SEM). Per acabar, s’estudiarà la seva saturació i es determinarà la capacitat de retenció de les membranes emprant mostres d’aigua contaminades amb Dimetil ftalat (DMP). ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject.other Xarxa metall-orgànica ca
dc.subject.other Polímer ca
dc.subject.other Membranes ca
dc.subject.other Caracterització de materials ca
dc.subject.other ZIF-8 ca
dc.subject.other Etilamina ca
dc.title 2109. Preparació de membranes basades en cristalls porosos y polímers per a la extracció de contaminants de l’aigua ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics