E-SAEPEF: Sistema de actividades para propiciar la evaluación formativa en la enseñanza de la física

Show simple item record

dc.contributor.author Hernández Calzada, Aymeé
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2019-04-01T10:34:46Z
dc.date.available 2019-04-01T10:34:46Z
dc.date.issued 2019-04-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149230
dc.description.abstract [cat] La present tesi està destinada a propiciar la funció formativa amb la integració de les TIC en el procés d'avaluació de l'ensenyament aprenentatge de la Física a la Universitat de Ciències Informàtiques. Per això es presenta un sistema d'activitats amb la integració de les TIC (e-SAEPEF), que assumeix la Teoria General de Sistemes i el concepte d'activitat. A més, compta amb una estratègia motodològica per a la seva implementació. La investigació duita a terme utilitza una combinació de metodologies quantitatives i qualitatives. Per determinar la valoració científica-metodològica de l'e-SAEPEF s'utilitza el criteri d'experts mitjançant el mètode Delphi, per validar si és pertinent i factible, i la tècnica de ladov i un pre-experiment pedagògic per a validar i valorar respectivament la seva efectivitat i finalment es realitza una triangulació metodològica per a constatar la pertinent factibilitat i efectivitat de e-SAEPEF. ca
dc.description.abstract [spa] La presente tesis está destinada a propiciar la función formativa con la integración de las TIC en el proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la Física en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Para ello se presenta un sistema de actividades con la integración de las TIC (e-SAEPEF), que asume la Teoría General de los Sistemas y el concepto de actividad. Cuenta además con una estrategia metodológica para su implementación. La investigación llevada a cabo usa una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas. Para determinar la valoración científica-metodológica del e-SAEPEF se emplea el criterio de expertos a través del método Delphi, para validar su pertinencia y factibilidad y la técnica de Iadov y un pre-experimento pedagógico para validar y valorar respectivamente su efectividad y finalmente se realiza una triangulación metodológica para constatar la pertinencia factibilidad y efectividad de e-SAEPEF. ca
dc.description.abstract [eng] This thesis aims at promoting a training function with the integration of ICT in the process of evaluation of the teaching and learning of Physics at the University of Informatics Sciences. A set of activities with the integration of ICT (e-SAEPEF), which assumes the General systems theory and the concept of activity, is thus presented. It also includes a methodological strategy for its implementation. The research carried out applies a combination of quantitative and qualitative methodologies. In order to determine the methodological and scientific evaluation of e-SAEPEF, an experts’ evaluation (variant of the Delphi method) is employed, as well as a test of satisfaction of the users involved, through the Iadov technique. Effectiveness is measured through a pedagogical pre-experiment conducted with a sample of second year engineering students at the University of Informatics Sciences in Havana, Cuba. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 342 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other TIC ca
dc.subject.other Proceso de enseñanza aprendizaje de la Física ca
dc.subject.other EVE/A ca
dc.subject.other Sistema de actividades ca
dc.subject.other Evaluación del aprendizaje ca
dc.subject.other Sistema d'activitats ca
dc.subject.other Procés d'ensenyament aprenentatge de la Física ca
dc.subject.other Avaluació formativa ca
dc.subject.other Avaluació de l'aprenentatge ca
dc.subject.other Activities system ca
dc.subject.other Assessment of learning ca
dc.subject.other ICT ca
dc.subject.other Formative assessment ca
dc.subject.other Process of the teaching and learning of Physics ca
dc.title E-SAEPEF: Sistema de actividades para propiciar la evaluación formativa en la enseñanza de la física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.udc 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.ac Didáctica y organización escolar ca
dc.contributor.director Negre Bennásar, Francisca
dc.doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement (extingit


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics