Tourism and Degrowth: Towards a Truly Sustainable Tourism

Show simple item record

dc.contributor.author V., A.
dc.contributor.editor Routledge ca
dc.contributor.editor Fletcher, Robert ca
dc.contributor.editor Murray Mas, Ivan ca
dc.contributor.editor Blanco Romero, Asunción ca
dc.contributor.editor Blázquez Salom, Macià ca
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:00:59Z
dc.date.available 2024-02-06T09:00:59Z
dc.date.issued 2024-02-06
dc.identifier.isbn 9780367490980 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/164540
dc.description.abstract [eng] Tourism and Degrowth presents a new approach to understanding the link between tourism and degrowth. Following the 2008 economic crisis, tourism rapidly expanded, exacerbating issues like "overtourism." Despite global efforts for sustainable development, socioecological conflicts persist, prompting the emergence of the degrowth movement. Yet, this movement hasn't thoroughly addressed tourism, and tourism research hasn't discussed degrowth. This book bridges these gaps, examining how critiques of overtourism reflect broader issues with capitalist development. By considering degrowth, it reinvigorates discussions on sustainable tourism. This work, originally a special issue of the Journal of Sustainable Tourism, is valuable for scholars studying tourism, sustainability, and development. ca
dc.description.abstract [cat] El llibre presenta un nou enfocament per entendre el vincle entre turisme i decreixement. Després de la crisi econòmica de 2008, el turisme es va expandir ràpidament, agreujant problemes com el "sobreturisme". Malgrat els esforços globals per al desenvolupament sostenible, els conflictes socioecològics persisteixen, provocant l'aparició del moviment del decreixement. No obstant això, aquest moviment no ha abordat a fons el turisme i la investigació turística no ha parlat del decreixement. Aquest llibre supera aquestes llacunes, examinant com les crítiques a l'excés de turisme reflecteixen problemes més amplis amb el desenvolupament capitalista. En considerar el decreixement, revigoreix els debats sobre el turisme sostenible. Aquest treball, originalment un número especial del Journal of Sustainable Tourism, és valuós per als estudiosos que estudien turisme, sostenibilitat i desenvolupament. ca
dc.description.abstract [spa] El libro presenta un nuevo enfoque para comprender el vínculo entre turismo y decrecimiento. Tras la crisis económica de 2008, el turismo se expandió rápidamente, exacerbando problemas como el "sobreturismo". A pesar de los esfuerzos globales por el desarrollo sostenible, los conflictos socioecológicos persisten, lo que provocó el surgimiento del movimiento de decrecimiento. Sin embargo, este movimiento no ha abordado a fondo el turismo y la investigación turística no ha analizado el decrecimiento. Este libro cierra estas brechas, examinando cómo las críticas al sobreturismo reflejan problemas más amplios con el desarrollo capitalista. Al considerar el decrecimiento, revitaliza los debates sobre el turismo sostenible. Este trabajo, originalmente una edición especial del Journal of Sustainable Tourism, es valioso para los académicos que estudian el turismo, la sostenibilidad y el desarrollo. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng ca
dc.subject 91 - Geografia. Viatges ca
dc.subject.other Turisme sostenible ca
dc.subject.other Turismo sostenible ca
dc.subject.other Sustainable tourism ca
dc.subject.other Creixement negatiu (Economia) ca
dc.subject.other Crecimiento negativo (Economía) ca
dc.subject.other Negative growth (Economics) ca
dc.title Tourism and Degrowth: Towards a Truly Sustainable Tourism ca
dc.type Book ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics