El camí cap a la coeducació. Una proposta d’intervenció en un pati d’educació infantil

Show simple item record

dc.contributor Morcillo Loro, Virginia
dc.contributor.author Riutort Amengual, Maria Esperança
dc.date 2024
dc.date.accessioned 2024-03-08T15:06:44Z
dc.date.available 2024-03-08T15:06:44Z
dc.date.issued 2024-03-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/165067 en
dc.description.abstract [cat] En aquest treball de Final de Grau (TFG) es presenta una proposta d'intervenció educativa en un pati d'educació infantil referent a la coeducació centrant-se en la metodologia participativa de la comunitat educativa. L'objectiu principal del treball no és més que dissenyar una proposta d'intervenció basada en la igualtat de gènere com a eix principal per a la creació d'un pati coeducador en el segon cicle d'educació infantil. A més, es fa un recorregut a través de conceptes claus com és la igualtat de gènere, la coeducació, etc. També s'ha analitzat la situació actual dels patis i el seu ús desigual quant a gènere, s'han analizat els eixos claus per la transformació d'un pati infantil, així com s'han analitzat en profunditat distintes experiències reals de patis d'avui dia. A continuació s'ha realitzat la proposta d'intervenció educativa, però sense la posada en pràctica d'aquesta, amb la seva respectiva justificació, anàlisi, metodologia emprada i, com a darrera part, s'ha procedit a analitzar exhaustivament la proposta d'intervenció educativa per comprovar la viabilitat de la mateixa. Finalment, també s'han extret conclusions de la possible posada en pràctica d'aquesta. ca
dc.description.abstract [eng] This Final Degree Project (TFG) presents a proposal for educational intervention in an early childhood education playground in terms of coeducation, focusing on the participatory methodology of the educational community. The main goal of the work is simply to design an intervention proposal based on gender equality as the main axis for the creation of a coeducational playground in the second cycle of infant education. In addition, a journey through key concepts such as gender equality, coeducation, etc. is made. The current situation of playgrounds and their unequal use with regard to gender has also been analysed, as well as the nails for the transformation of a children's playground, and different real experiences of playgrounds today have been analysed in depth. The educational intervention proposal was then carried out, but without putting it into practice, with it’s respective justification, analysis, methodology used and, as a last part, the educational intervention proposal was thoroughly analysed to check its viability. Finally, conclusions have also been drawn from the possible implementation of the intervention. en
dc.format application/pdf en
dc.language.iso cat en
dc.publisher Universitat de les Illes Balears ca
dc.rights all rights reserved en
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Coeducació ca
dc.subject.other Igualtat de gènere ca
dc.subject.other Educació infantil ca
dc.subject.other Espai exterior ca
dc.subject.other Pati ca
dc.subject.other Coeducation en
dc.subject.other Gender equality en
dc.subject.other Childhood education en
dc.subject.other External space en
dc.subject.other Playground en
dc.title El camí cap a la coeducació. Una proposta d’intervenció en un pati d’educació infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics